HH / 00

Prvé protestné pochody a zhromaždenia lesieb, gejov a bisexuálnych ľudí v mladej slovenskej demokracii

V socialistickom Československu síce v roku 1961 došlo k dekriminalizácii homosexuality dospelých ľudí, no vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia boli štátnou socialistickou ideológiou dlho považované za buržoázny neduh. Okrem toho, že chýbalo pozitívne zobrazovanie LGBTI+ ľudí v štátom ovládaných médiách či kultúre, nemohla táto komunita zakladať ani vlastné združenia a spolky. Až po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa v mladom demokratickom štáte obnovila sloboda zhromažďovania bez obáv z represií.  

Veronika Valkovičová, PhD.

Keď v júni roku 1990 vzniklo prvé oficiálne združenie za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku – Hnutie Ganymedes, začala sa formovať sieť aktivistov a aktivistiek, ktorí a ktoré venovali svoj čas nielen komunitným aktivitám, ako boli spoločné výlety a kultúrne akcie, ale aj politickým advokačným iniciatívam. Už v máji roku 1992 hosťovalo Hnutie Ganymedes v Bratislave 6. regionálnu konferenciu medzinárodnej siete organizácií ILGA, ktorá bola venovaná východnej Európe. Na tejto konferencii sa stretlo až 80 účastníkov a účastníčok z 25 krajín a do jej nabitého programu bola zaradená aj demonštrácia na bratislavskom Námestí slobody. Toto verejné stretnutie sa udialo v sobotu 2. mája 1992 a vtedajší prezident Hnutia Ganymedes, Marián Vojtek, o ňom vo svojej korešpondencii napísal ako o mierovom mítingu, spomienke na obete fašistickej genocídy spáchanej na homosexuáloch počas II. svetovej vojny a spomienke na obete epidémie AIDS. Podľa Vojteka však nešlo len o spomienku na útlak tejto komunity v minulosti, ale aj o protest proti vtedajšej diskriminácii LGB ľudí v krajinách východnej a juhovýchodnej Európy. Aktivisti a aktivistky touto iniciatívou reagovali na rozšírené negatívne postoje voči LGB ľuďom na Slovensku, ktoré sa prejavovali aj odmietnutím Hnutia Ganymedes širším občianskym sektorom.   

Zapaľovanie sviečok počas demonštrácie 2. mája 1992 na bratislavskom Námestí slobody (zdroj: súkromný archív Hany Fábry)

V protestoch a protestných pochodoch aktivisti a aktivistky pokračovali aj na začiatku nového milénia. V roku 2000 slovenskí politici a slovenské političky začali intenzívnejšie diskutovať o požiadavkách a právach lesieb, gejov a bisexuálnych ľudí na Slovensku. Prísľub členstva v Európskej únii priniesol debaty o právnej ochrane pred diskrimináciou a požiadavky na ochranu párov rovnakého pohlavia zo strany štátu.  

Verejnú diskusiu o týchto témach obsadilo Kresťansko-demokratické hnutie, ktorého člen a psychiater Alojz Rakús v národnej rade tvrdil, že LGB ľudia na Slovensku by mali požadovať nie práva, ale lekársku pomoc. Keď sa v tom istom roku minister spravodlivosti Ján Čarnogurský vyjadril, že pokiaľ bude ministrom, bude brániť registrovaným partnerstvám, po Bratislave sa ako paródia začala v podobe pohľadnice šíriť grafika Bei Gál o novom lieku „homocilíne“, ktorý na liečbu homosexuality odporúča MUDr. Ján Černokǎžník. V rétorike KDH boli registrované partnerstvá „zavrhnutiahodné“. Proti tomu vystupovali aktivisti a aktivistky viacerých lesbických a gejských združení pomocou jazyka o ľudských právach, rešpekte a tolerancii. Práve konzervatívni poslanci a konzervatívne poslankyne totiž presadzovali názor, že vôbec nie je nutné venovať pozornosť požiadavkám LGB ľudí na úrovni národnej rady, keďže sexuálna orientácia a otázky s ňou spojené patria do súkromia. V máji roku 2000 kolektív organizácií (Hunite Ganymedes, Altera, HABIO, Museion, CKKIAM a H-plus) pripravil spoločnú Iniciatívu Inakosť (ININ) s vlastnou chartou, ktorú podpísali viaceré osobnosti nielen občianskeho sektora (okrem iných aj súčasná ministerka spravodlivosti a predseda Špecializovaného trestného súdu). Charta oponovala tejto rétorike, ktorá požadovala od „homosexuálov“, aby sa vrátili do izolácie súkromia – tvrdila, že „súkromná inakosť jednotlivca má aj verejný rozmer“ a zaslúži si politickú pozornosť. 

Pozvánka na Pochod tolerancie v časopise pre lesby, gejov, bisexuálnych ľudí i majoritu, Atribút G/L č. 3/2001.

V rokoch 2001 – 2002 bolo primárnou agendou lesbických a gejských organizácií reformovať zákony, začleniť sexuálnu orientáciu do pripravovaného antidiskriminačného zákona a spolupracovať s Národnou radou SR na novom zákone o registrovaných partnerstvách – ten bol nakoniec poslancami a poslankyňami v roku 2002 odmietnutý. V roku 2001 sa ale aktivistom a aktivistkám podarili dve zásadné verejné iniciatívy. Najprv sa 14. marca zúčastnili na kolektívnom Pochode tolerancie, opäť na Námestí slobody, a to spolu s aktivistami a aktivistkami za práva iných marginalizovaných skupín, čo signalizovalo aj ich spoluprácu s inými iniciatívami, napr. proti rasizmu, fašizmu a antisemitizmu. Už na tomto podujatí sa aktivisti a aktivistky zhodli na nutnosti vlastného „ružového“ pochodu.

O pár mesiacov neskôr, 10. augusta 2001, iniciovali lesbické a gejské občianske združenia vlastnú sériu protestov a pochodov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Bratislavský pochod začal v silnom daždi pred Prezidentským palácom a postupne sa presúval cez Staré Mesto. V dave bolo možné vidieť aj predstaviteľov Mladej demokratickej ľavice či Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Na pochode potom niekoľko desiatok účastníkov a účastníčok zažilo ceremóniu svadby lesbického páru. Nevesty s bielymi závojmi sa tiež vyjadrili, že by využili inštitút registrovaného partnerstva, ak by mali tú možnosť. Súčasťou akcie v Banskej Bystrici bola zase umelecká výstava v Štátnej galérii pod názvom Čiernobiele výroky o ružovom svete, ktorá návštevníkom a návštevníčkam predstavovala umelecké spracovanie heterosexistických výrokov známych slovenských osobností. 

Fotka z augustového pochodu 2001 v Bratislave – na fotke sú nevesty v bielych závojoch (Atribút č. 7/2001)

Fotka z Pochodu tolerancie (zdroj: kronika občianskeho združenia Altera)

Fotka z výstavy Čiernobiele výroky o ružovom svete (zdroj: kronika občianskeho združenia Altera)

Prístup do verejného priestoru ani verejné demonštrácie neboli pred rokom 1989 LGBTI+ komunite na Slovensku umožnené. Vďaka tomu, že sa od roku 1990 formovala aktívna sieť aktivistov a aktivistiek, mohlo už v roku 1992 dôjsť k spoločnému spomienkovému zapáleniu sviečok v Bratislave. Na fotkách z obdobia pred vstupom Slovenska do Európskej únie je mnoho dnes už známych tvárí – napr. Hana Fábry, Ivan Požgaj, Marián Vojtek či Anna Daučíková. Mnoho tvárí však zostáva nepoznaných, keďže aj v tom období robilo aktivizmus množstvo ľudí anonymne z oprávneného strachu pred násilím či diskrimináciou. Aj ich pričinením sa však agenda práv lesieb, gejov a bisexuálnych ľudí dostávala do slovenských médií a verejného povedomia. 

Použité zdroje >> Aspekt č. 1/1996 – Lesbická existencia, Atribút g/l č. 3/2001, Atribút g/l č. 4/2001, Atribút g/l č. 7/2001, Fábry, H. (ed.) 2007. Triangel: homosexualita – spoločnosť – politika. Bratislava: Museion., Ondrisová, S. (ed.) 2002. Neviditeľná menšina – Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Bratislava: Nadácia občan a demokracia., Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku. Seminár, 8. – 9. 12. 2000. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung., Výskumný rozhovor s Hanou Fábry, 25. február 2021