OZ DÚHOVÝ PRIDE BRATISLAVA

Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. K ďalším cieľom združenia patria:a) podpora sebauvedomenia a vzájomnej spolupatričnosti komunity LGBTI ľudí,b) vzdelávanie LGBTI ľudí a slovenskej verejnosti o nich,c) presadzovanie rovnosti,d) posilňovanie občianskej angažovanosti a zodpovednosti na Slovensku.

Hlavnou činnosťou združenia je organizovanie výročného ľudskoprávneho festivalu Dúhový PRIDE Bratislava a jeho sprievodných podujatí. Štatutármi združenia sú predsedníčka rady Jana Mičeková a podpredseda rady Martin Macko.

Dúhový PRIDE Bratislava, občianske združenie, IČO: 50782843, Rajská 4, 811 08 Bratislava

Napíšte nám

Za podporu tejto stránky ďakujeme Websupport-u.