Kódex správania sa na festivale Dúhový PRIDE Bratislava

Hlavným cieľom Dúhového PRIDE Bratislava je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI+) ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Našimi hlavnými hodnotami sú rovnosť a sloboda a vítame všetkých ľudí, ktorí ich prídu s nami prejaviť. Žijeme však v spoločnosti, kde tieto hodnoty nie sú samozrejmosťou. Preto je dôležité stanoviť si základné pravidlá účasti na našom festivale, aby sme si z neho všetci a všetky odniesli čo najpríjemnejší zážitok.  
 • Dúhový PRIDE Bratislava je podujatím za rovnosť LGBTI+ ľudí. Účastníci a účastníčky majú povinnosť rešpektovať ciele a hodnoty PRIDE a neodvádzať pozornosť od nich tým, že budú propagovať myšlienky, ktoré nemajú spojitosť s PRIDE. Vlajky a transparenty, ktoré nemajú zjavnú spojitosť s myšlienkami PRIDE môžu byť zakázané a odstránené.
 • Vlajky a transparenty sú vítané, avšak nesmú zavádzať, narúšať plynulosť sprievodu alebo spôsobovať bezpečnostné riziko. Nesmú byť na kovových tyčiach a byť vyššie ako 3 m od povrchu zeme a nemali by predstavovať riziko pre ostatných. Organizačný tím PRIDE má výhradné právo rozhodnúť v prípade pochybností.
 • Materiál, ktorý môže byť považovaný za urážlivý (napríklad diskriminujúci), nebude v sprievode povolený. Ak máte pochybnosti o tom, čo môže byť zobrazené, so žiadosťou o vysvetlenie sa obráťte na organizačný tím.
 • PRIDE festival a sprievod je pre všetkých LGBTI+ ľudí. Osoby alebo skupiny, ktoré nesúhlasia s rovnosťou a rešpektom voči jednej zo súčastí našej komunity (napr. voči transrodovým alebo bisexuálnym ľuďom), nie sú na PRIDE vítané. 
 • Na festivale a sprievode nie je povolené vojenské/bojové oblečenie alebo výstroj vrátane vlajok, bannerov a iných predmetov s vojenskou či bojovou tematikou. Rovnako nie je povolené zahalenie tváre.
 • Nasledujúce predmety nie sú povolené z dôvodu zaistenia bezpečnosti alebo zabránenia možnej panike: nože, zbrane, kovové tyče a iné nebezpečné predmety, zábavná pyrotechnika, petardy, dymovnice, svetlice, slzný plyn a pod. 
 • Všetci účastníci a účastníčky sa musia: 
  • riadiť pokynmi organizačného tímu, SBS a mestskej alebo štátnej polície,
  • správať sa s úctou a rešpektom v blízkosti kostolov, pamätníkov a cintorínov,
  • vyhnúť správaniu alebo slovám, ktoré sú považované za urážlivé, nerešpektujúce, obťažujúce alebo obscénne. 
 • PRIDE festival a sprievod je verejným podujatím pre širokú verejnosť vrátane rodín s deťmi. Počas jeho konania sa nesmie zobrazovať nahota, simulovať sexuálny akt, ani sa správať obscénnym spôsobom. 
 • Nie je povolené zaobstarávať fotografický, zvukový ani audiovizuálny záznam účastníkov a účastníčok obťažujúcim spôsobom alebo napriek ich výslovnému nesúhlasu.
 Ľudia z organizačného tímu sú počas festivalu označení menovkou s logom PRIDE a počas sprievodu oranžovou reflexnou vestou. Pred konaním PRIDE sa na nás môžete obrátiť na info@duhovypride.sk