OZDúhový PRIDE Bratislava

Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. K ďalším cieľom združenia patria:a)     podpora sebauvedomenia a vzájomnej spolupatričnosti komunity LGBTI ľudí,b)     vzdelávanie LGBTI ľudí a slovenskej verejnosti o nich,c)     presadzovanie rovnosti,d)     posilňovanie občianskej angažovanosti a zodpovednosti na Slovensku. Hlavnou činnosťou združenia je organizovanie výročného ľudskoprávneho festivalu Dúhový PRIDE Bratislava a jeho sprievodných podujatí. 
Napíšte nám