Dúhový PRIDE

Festival Dúhový PRIDE 2018


Kedy

14. Júl o 13:00

Kde

Hviezdoslavovo námestie

Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2018 sa uskutoční 14. júla 2018 na Hviezdoslavovom námestí. Zviditeľňuje LGBTI ľudí, ktorí sa snažia zmeniť slovenskú spoločnosť k lepšiemu. Na 8. ročníku podujatia vystúpia Korben Dallas, Modré hory, Katarzia a Sendreiovci. Dúhový PRIDE Bratislava 2018 je podujatie nadväzujúce na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Aj pre celkový negatívny trend vo vývoji slovenskej spoločnosti považujeme za nevyhnutné ukázať, že LGBTI ľudia sú jej súčasťou, patria sem, medzi svojich priateľov, do svojich rodín, susedstiev, pracovných kolektívov a cirkevných spoločenstiev. Počas PRIDE týždňa a samotného sobotnajšieho podujatia PRIDE dáme preto priestor ľuďom z LGBTI komunity, ktorí neodišli, alebo naopak, sa vrátili na Slovensko. Nezanevreli na svoju krajinu a snažia sa o pozitívnu zmenu nielen pre seba, ale najmä pre ostatných ľudí, ktorí tu žijú. Hlavným posolstvom tohto ročníka sa preto stalo “My nikam neodchádzame – PRIDEme”. Chceme povzbudiť všetky členky a členov LGBTI komunity, že má zmysel zostať na Slovensku a usilovať sa o lepší život s právnym uznaním ich partnerstviev, rodín a identity. Zároveň takto upozorňujeme politikov a političky, že sme tu a naše základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov EÚ, nie sú naplnené. Tento problém nevymizne, pretože LGBTI menšina nikam neodíde, ale žije a bude žiť tu, na Slovensku. Naopak jeho neriešenie nás bude vyčleňovať zo spoločenstva vyspelých demokracií.

Podujatie bude moderovať Ludwig Bagin a od 13:00 vystúpia so svojimi prejavmi verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, zástupcovia iniciatív LGBTI ľudí z regiónov Zara Kromková (Transfúzia, PRIDE Košice) a Adam Engler (Inokraj Banská Bystrica), Marek Novotný za LGBTI zamestnaneckú skupinu v IBM a teológ Ondrej Prostredník. Tesne po 14:00 bude nasledovať sprievod ulicami Starého mesta za zvukov bubnovej kapely Maribondo. Po návrate na Hviezdoslavovo námestie bude od 15:00 pokračovať hudobný a tanečný program. Vystúpia Korben Dallas, Sendreiovci, Modré hory, Katarzia s Jonatánom Pastirčákom a tanečná skupina The Kiki House of Vivi.

V Kine Mladosť sa bude od 15:00 konať PRIDE diskusia. Moderátor Martin Strižinec privíta verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, sociológa Michala Vašečku a zástupcov politických strán Sloboda a Solidarita, Most-Híd, Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia.

Na námestí budú stánky rôznych mimovládnych organizácií: Iniciatíva Inakosť, Amnesty International Slovakia, PRIDE Košice, Odyseus, Bratislava bez náckov. V časti námestia budú aj detské dielničky s animátorkou, maľovaním na tvár a henou.
Novinkou je tento rok spolupráca s Domom svetla Slovensko, ktorý vďaka podpore spoločností AbbVie a GlaxoSmithKline bude na námestí realizovať testovanie a poradenstvo o HIV a hepatitíde. Reagujú tak na nedostatočnú prevenciu týchto ochorení na školách a fakt, že takéto festivaly sú väčšinou navštevované mladými ľuďmi (nielen z LGBTI komunity).

Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2018 sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, s individuálnou dotáciou Bratislavského samosprávneho kraja, s podporou Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis, veľvyslanectiev USA a Kanady a spoločností IBM Slovakia, GlaxoSmithKline a AbbVie.

Mapa

Legenda

A Pódium B Iniciatíva Inakosť C PRIDE Košice D Odyseus E Bratislava bez náckov F,G Občerstvenie H Kino Mladosť I,J Občerstvenie K,L Testovanie a poradenstvo HIV a hepatitídy M IBM N Amnesty International O Dúhový PRIDE Bratislava

 

Program

13:00

Príhovory na pódiu a Modré hory

14:20

Sprievod ulicami Starého mesta

15:00 až 18:00

Korben Dallas, Sendreiovci, Katarzia

15:00 – 17:00 v Kine Mladosť

PRIDE diskusia

Martin Strižinec privíta v diskusii Máriu Patakyovú, Michala Vašečku a následne aj predstaviteľov politických strán

22:00 v Novej Cvernovke

Afterparty

Oficiálna afterparty po parádnom festivale Dúhový PRIDE Bratislava 2018! Bude veľa lásky, veľa rešpektu, veľa zábavy v priateľskej Novej Cvernovke. Tešte sa na dva stage, tešte sa na skvelú muziku. Hrať budeme pop, disco, nu disco, house a deep house! Za mixom sa budú striedať Rafo, SA-MU-RAI, Andree Deejay, Sani, Silvester Suske! Lístky môžete kúpiť na Portáli Interticket

Základné zásady bezpečnosti

Dodržiavaj pokyny organizá-torov/iek, SBS a polície.

Nezapájaj sa do konfliktov. Je to zbytočné.

Nech sa deje čokoľvek, najdô-ležitejšie je nepanikáriť. Ak zostaneš v pokoji, menej ohro-zíš seba aj ostatných.

V prípade potreby vždy kon-taktuj organizátorov v reflex-ných vestách, SBS alebo polí-ciu.

Z bezpečnostných dôvodov sú na Dúhovom PRIDE Bratislava zakázané nože, zbrane, kovové tyče a iné nebezpečné predmety.

 

Donori

Partneri