Festival Dúhový PRIDE 2019


Deviaty ročník tradičného festivalu Dúhový PRIDE Bratislavasa uskutoční 20. júla 2019 od 15:00 na Hviezdoslavovom námestí. PRIDE je podujatie nadväzujúce na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. V tomto roku sme sa rozhodli zverejniť výzvu slovenskej politickej reprezentácii a budeme pre ňu hľadať podporu od ľudí.

Vo výzve Robte politiku pre ľudí a nie pre boj! žiadame od politickej reprezentácie:

1. aby sa v predvolebných kampaniach zdržala akýchkoľvek nenávistných prejavov, nevytvárala z LGBT ľudí na základe falošných tvrdení obraz nepriateľa a kultivovala verejnú diskusiu smerom k hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudí na Slovensku;
2. aby pre páry rovnakého pohlavia zákonom ustanovila podmienky na štátom uznané uzavretie ich rodinného spolužitia a formu obradu pred orgánom štátu, ktorým ho štátakceptuje. Celé znenie s podporujúcimi organizáciami nájdete kliknutím sem.

Podujatie bude moderovať Peter Šarkan Novák a od 15:00 vystúpia so svojimiprejavmi hostia festivalu, medzi ktorými nebude chýbať verejná ochrankyňa práv MáriaPatakyová a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Počas bohatého kultúrneho programu trvajúceho až do 20:00 vystúpia Bad Karma Boy, Funkiez, Modré hory, Chalani z chatrče, Erik Žigmund – ERØ, Teri Čikoš a Matia/B-complex. Na námestí budú stánky rôznych mimovládnych organizácií: Iniciatíva Inakosť, Amnesty International Slovakia, PRIDE Košice, Odyseus, Bratislava bez náckov. V časti námestia budú aj detské dielničky s animátorkou, maľovaním na tvár. Aj tento rok spolupracujeme s Domom svetla Slovensko, ktorý bude na námestí realizovať testovanie a poradenstvo o HIV a hepatitíde. Reagujú tak na nedostatočnú prevenciu týchto ochorení na školách a fakt, že takéto festivaly sú väčšinou navštevované mladými ľuďmi (nielen z LGBT komunity).

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa tento ročník festivalu mohol uskutočniť. Hneď po zverejnení rozhodnutia ministerky kultúry nepodporiť náš projekt napriek jeho schváleniu odbornou komisiou sa nám ozvali viaceré firmy a ľudia, ktorí nás chceli podporiť. Dohodli sme sa so Slovenskou sporiteľňou a zverejnili výzvu www.zafarebnukulturu.sk, kde je stále možné prispieť na našu činnosť.

Legenda

A Pódium B Iniciatíva Inakosť C PRIDE Košice D Odyseus E Bratislava bez náckov F Dúhový PRIDE Bratislava G Amnesty International H Oriflame I Ben&Jerry’s J Piadženo pojazdná kaviareň K PijoBio L Občerstvenie M Detský kútik O Dom svetla – testovanie a poraden-stvo HIV * Odpadové stanice, kde môžte zodpovedne separovať plast, papier, kompost a komunálny odpad. Poháre sú vratné a poháre na kávu sú rozložitelné.

 

Donori

Partneri

Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2019 sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskejrepubliky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis, veľvyslanectva Kanady a sponzorstve spoločností Slovenská sporiteľňa a Lenovo. Projekt Zvýšenie akceptácie LGBTI ľudí prostredníctvom pozitívnych príkladov a politík na lokálnej úrovni jepodporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Program

15:00

Príhovory hostí na pódiu, Erik Žigmund – ERØ a Teri Čikoš

po 16:00

Sprievod ulicami Starého mesta

17:00 až 20:00

Bad Karma Boy, Funkiez, Modré hory, Chalani z chatrče, Matia/B-complex a Monika Yamamoto and House of Velvet

22:00

Afterparty v troch kluboch na Námestí SNP v centre Bratisla- vy: Ixel, Bohéma a Fuga.

Základné zásady bezpečnosti

->  Dodržiavaj pokyny organizá-torov/iek, SBS a polície.

->  Nezapájaj sa do konfliktov. Je to zbytočné.

->  V prípade potreby vždy kon-taktuj organizátorov v reflex-ných vestách, SBS alebo polí-ciu.

->  Z bezpečnostných dôvodov sú na Dúhovom PRIDE Bratislava zakázané nože, zbrane, kovové tyče a iné nebezpečné predmety.