Životné partnerstvá podporuje jasná väčšina ľudí na Slovensku

Agentúra AKO uskutočnila v auguste prieskum verejnej mienky pre Dúhový PRIDE Bratislava, podľa ktorého viac ako 57 % ľudí na Slovensku podporuje životné partnerstvá pre všetky páry.

V roku 2015 vznikla platforma mimovládnych organizácií Životné partnerstvo s cieľom presadiť túto formu právneho uznania spolužitia dvoch osôb bez ohľadu na ich pohlavie. Dnes už viacako 85 % obyvateľov EÚ žije v krajinách, ktoré právne uznávajú páry rovnakého pohlavia, a Slovenskoje medzi poslednými šiestimi krajinami EÚ, ktoré tak nerobia. Navrhovaný inštitút životných partnerstiev by bol otvorený aj pre heterosexuálne páry, ktoré nežijú v manželstve a privítali by voľnejší inštitút s jednoduchšími administratívnymi postupmi.

Už prvý prieskum verejnej mienky v auguste 2015 ukázal, že s uzákonením životných partnerstiev pre všetky páry by súhlasilo 50,4 % ľudí (agentúra FOCUS pre Iniciatívu Inakosť). Po 4 rokoch sme sa rozhodli prieskum opakovať, tentoraz prostredníctvom agentúry AKO, nareprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Znenie otázky bolo oproti predchádzajúcemu prieskumu doplnené tak, aby sme jasne zdôraznili, že keď hovoríme o všetkých pároch, myslíme tým aj páry rovnakého pohlavia:

 

Do akej miery súhlasíte s tvrdením: „Všetky páry, ktoré nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva, vrátane párov rovnakého pohlavia, by mali mať možnosť uzavrieť životné partnerstvo ako zväzok uznaný štátom. (Mohli by si tak upraviť vzájomné práva a povinnosti apostarať sa vzájomne o seba)“.

rozhodne súhlasím

24,5 %

skôr súhlasím

32,7 %

skôr nesúhlasím

16,6 %

rozhodne nesúhlasím

19,3 %

neviem/ nechcem odpovedať

6,9 %

Výsledky ukazujú, že podpora pre životné partnerstvá za posledné 4 roky vzrástla na 57,2 %a jasná väčšina ľudí na Slovensku podporuje uzákonenie tohto inštitútu pre všetky páry. Potvrdil saaj trend výrazne rastúcej podpory v prípade mladých ľudí a životné partnerstvá majú dnes podporu 61,5 % vo vekovej skupine od 18 do 33 rokov. „Ukazuje sa, že podpora verejnosti pre životné partnerstvá rastie aj napriek výraznej antikampani a nečinnosti politikov,“ zdôraznil Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. „Slovenské páry rovnakého pohlavia čakajú už príliš dlho. Na rozdiel od ekonomických a sociálnych problémov sa tento dá vyriešiť veľmi jednoducho. Prijatím jediného zákona. Nemusí sa pritom meniť legislatíva o manželstvách a už vôbec sa neznižuje ich ústavou garantovaná ochrana. Dnes už politici nemôžu ospravedlňovať svoju nečinnosť chýbajúcou podporou verejnosti a očakávame, že podľa toho budú aj po nadchádzajúcich voľbách konať,“ dodáva Macko.

V posledných rokoch sme boli svedkami toho, že politická reprezentácia namiesto hľadania a presadzovania riešení problémov, ktoré trápia všetkých ľudí na Slovensku, zneužíva tému práv LGBT ľudí ako nástroj politického boja a rozdeľovania spoločnosti. „Preto sme politikov počas tohtoročného Dúhového PRIDE Bratislava vyzvali, aby sa v predvolebných kampaniach zdržali akýchkoľvek nenávistných prejavov, nevytvárali z LGBT ľudí na základe falošných tvrdení obraz nepriateľa a kultivovali verejnú diskusiu smerom k hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudína Slovensku,“ hovorí predsedníčka Dúhového PRIDE Bratislava Diana Pruchnerovičová (celé znenie nájdete na tejto adrese). Aby sme politikom pomohli zistiť, čo ľudí na Slovensku skutočne trápi, pýtali sme sa v prieskume agentúry AKO aj na to, čo podľa nich najviac ohrozuje rodiny na Slovensku.

59,7 % ľudí umiestnilo registrované partnerstvá na posledné miesto medzi hrozbami pre rodiny na Slovensku, a naopak najväčšou hrozbou je podľa nich vysoká cena bývania. Na prvé miesto ju dalo 22,5 % ľudí v prieskume a nasledovala ju nezamestnanosť s 21,2 %.Výsledky jasne ukazujú, že napriek rokom rôznych antikampaní ľudia na Slovensku nemajú obavy z uzákonenia registrovaných partnerstiev (zvolili sme tento termín, keďže ho politici používajú častejšie ako životné partnerstvá), ale skôr zo sociálnych a ekonomických problémov. Od politickej reprezentácie očakávame, že sa na ich riešenie zameria aj v práve prebiehajúcej predvolebnej kampani,“ uzatvára Macko.

Životné partnerstvá podporuje jasná väčšina ľudí na Slovensku

Agentúra AKO uskutočnila v auguste prieskum verejnej mienky pre Dúhový PRIDE Bratislava, podľa ktorého viac ako 57 % ľudí na Slovensku podporuje životné partnerstvá pre všetky páry.

V roku 2015 vznikla platforma mimovládnych organizácií Životné partnerstvo s cieľom presadiť túto formu právneho uznania spolužitia dvoch osôb bez ohľadu na ich pohlavie. Dnes už viacako 85 % obyvateľov EÚ žije v krajinách, ktoré právne uznávajú páry rovnakého pohlavia, a Slovenskoje medzi poslednými šiestimi krajinami EÚ, ktoré tak nerobia. Navrhovaný inštitút životných partnerstiev by bol otvorený aj pre heterosexuálne páry, ktoré nežijú v manželstve a privítali by voľnejší inštitút s jednoduchšími administratívnymi postupmi.

Už prvý prieskum verejnej mienky v auguste 2015 ukázal, že s uzákonením životných partnerstiev pre všetky páry by súhlasilo 50,4 % ľudí (agentúra FOCUS pre Iniciatívu Inakosť). Po 4 rokoch sme sa rozhodli prieskum opakovať, tentoraz prostredníctvom agentúry AKO, nareprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Znenie otázky bolo oproti predchádzajúcemu prieskumu doplnené tak, aby sme jasne zdôraznili, že keď hovoríme o všetkých pároch, myslíme tým aj páry rovnakého pohlavia:

 

Do akej miery súhlasíte s tvrdením: „Všetky páry, ktoré nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva, vrátane párov rovnakého pohlavia, by mali mať možnosť uzavrieť životné partnerstvo ako zväzok uznaný štátom. (Mohli by si tak upraviť vzájomné práva a povinnosti apostarať sa vzájomne o seba)“.

rozhodne súhlasím

24,5 %

skôr súhlasím

32,7 %

skôr nesúhlasím

16,6 %

rozhodne nesúhlasím

19,3 %

neviem/ nechcem odpovedať

6,9 %

Výsledky ukazujú, že podpora pre životné partnerstvá za posledné 4 roky vzrástla na 57,2 %a jasná väčšina ľudí na Slovensku podporuje uzákonenie tohto inštitútu pre všetky páry. Potvrdil saaj trend výrazne rastúcej podpory v prípade mladých ľudí a životné partnerstvá majú dnes podporu 61,5 % vo vekovej skupine od 18 do 33 rokov. „Ukazuje sa, že podpora verejnosti pre životné partnerstvá rastie aj napriek výraznej antikampani a nečinnosti politikov,“ zdôraznil Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. „Slovenské páry rovnakého pohlavia čakajú už príliš dlho. Na rozdiel od ekonomických a sociálnych problémov sa tento dá vyriešiť veľmi jednoducho. Prijatím jediného zákona. Nemusí sa pritom meniť legislatíva o manželstvách a už vôbec sa neznižuje ich ústavou garantovaná ochrana. Dnes už politici nemôžu ospravedlňovať svoju nečinnosť chýbajúcou podporou verejnosti a očakávame, že podľa toho budú aj po nadchádzajúcich voľbách konať,“ dodáva Macko.

V posledných rokoch sme boli svedkami toho, že politická reprezentácia namiesto hľadania a presadzovania riešení problémov, ktoré trápia všetkých ľudí na Slovensku, zneužíva tému práv LGBT ľudí ako nástroj politického boja a rozdeľovania spoločnosti. „Preto sme politikov počas tohtoročného Dúhového PRIDE Bratislava vyzvali, aby sa v predvolebných kampaniach zdržali akýchkoľvek nenávistných prejavov, nevytvárali z LGBT ľudí na základe falošných tvrdení obraz nepriateľa a kultivovali verejnú diskusiu smerom k hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudína Slovensku,“ hovorí predsedníčka Dúhového PRIDE Bratislava Diana Pruchnerovičová (celé znenie nájdete na tejto adrese). Aby sme politikom pomohli zistiť, čo ľudí na Slovensku skutočne trápi, pýtali sme sa v prieskume agentúry AKO aj na to, čo podľa nich najviac ohrozuje rodiny na Slovensku.

59,7 % ľudí umiestnilo registrované partnerstvá na posledné miesto medzi hrozbami pre rodiny na Slovensku, a naopak najväčšou hrozbou je podľa nich vysoká cena bývania. Na prvé miesto ju dalo 22,5 % ľudí v prieskume a nasledovala ju nezamestnanosť s 21,2 %.Výsledky jasne ukazujú, že napriek rokom rôznych antikampaní ľudia na Slovensku nemajú obavy z uzákonenia registrovaných partnerstiev (zvolili sme tento termín, keďže ho politici používajú častejšie ako životné partnerstvá), ale skôr zo sociálnych a ekonomických problémov. Od politickej reprezentácie očakávame, že sa na ich riešenie zameria aj v práve prebiehajúcej predvolebnej kampani,“ uzatvára Macko.