Program Festivalu na Hviezdoslavovom námestí 20/07/2019


Deviaty ročník tradičného festivalu Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční 20. júla 2019 od 15:00 na Hviezdoslavovom námestí. Týždeň sprievodných podujatí sa začne v pondelok 15. júla. Dúhový PRIDE Bratislava je podujatie nadväzujúce na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Robte politiku pre ľudí a nie pre boj!

Dať legálny právny rámec rozmanitým typom rodiny je právna povinnosť štátu, ktorý má všetkým občanom bez rozdielu a bez akejkoľvek selekcie zabezpečovať ochranu ich základných práv a slobôd. Na rozdiel od ekonomických a sociálnych problémov sa tento dá vyriešiť veľmi jednoducho: prijatím jedného zákona.
Podporte našu výzvu aj vašim podpisom

Dúhový PRIDE Bratislava realizuje v partnerstve s Iniciatívou Inakosť projekt Zvýšenie akceptácie LGBTI ľudí prostredníctvom pozitívnych príkladov a politík na lokálnej úrovni. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu miery pocitu bezpečia a sebaakceptácie u LGBTI ľudí prostredníctvom prezentácie pozitívnych vzorov ako súčasť kampane pred konaním PRIDE a distribúciou v magazíne QYS počas PRIDE. Projekt poskytne LGBTI ľuďom podporu v procese coming outu vo forme poradenstva a podpornej skupiny. V rámci projektu bude vypracovaný a so zástupcami mesta Bratislava prerokovaný návrh verejnej politiky s cieľom inklúzie cieľovej skupiny.
Projekt sa realizuje v rokoch 2019 a 2020 a je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.