PRIDE týždeň

Dúhový workshop


Kedy

12. Júl o 9:00

Kde

Iniciatíva Inakosť

Rajská 4, 811 08 Bratislava, Slovakia

Pozývame Ťa na Dúhový workshop, na ktorom sa dozvieš, ako spoločnosť nazerala na homosexualitu v minulosti a čo viedlo k jej vyššej tolerancii. Spoznáš súčasné fakty a výskumné dáta vo vzťahu k LGBT ľuďom. Dozvieš sa, ako urobiť bezpečne coming out v rôznych prostrediach, alebo ako reagovať na šikanu. Dáme ti tipy, ako a kde hľadať pomoc. Naučíme ťa, ako kreatívne písať a pomôžeme ti vytvoriť originálny článok, ktorý uverejníme v magazíne QYS.

Workshop je určený pre LGBTI mládež, študentky a študenti vysokých a stredných škôl, ktorí majú viac ako 15 rokov, ako aj tzv. „allies“ – spojenci, ktorí chcú pomôcť zviditeľniť ľudské práva LGBTI ľudí vlastným kreatívnym spôsobom, podeliť sa o životné skúsenosti a poskytnúť pomocnú ruku napríklad pri coming oute.

Kto s vami bude

Jana Jablonická – Zezulová
Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti a LGBTI ľudí, ako aj výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Andrej Kuruc
Má skončenú psychológiu a dlhodobo sa venuje problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie divadlo Nomantinels.
Na workshope bude k dispozícii občerstvenie a preplatíme cestovné v prípade potreby.

Realizované s finančnou podporou Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný NOMANTINELS.