Predbežná správa verejnej zbierky na verejnoprospešný účel podpory presadzovania ľudských práv Podpora LGBTI ľudí vedenej pod číslom 101-2019-085611 k 20. júlu 2019