21. september - do PRIDE-u ostáva:

4 dni
14 hodín
59 minút
16 sekúnd

Informácie - Dúhový PRIDE Bratislava 2016

PRIDE a jeho ciele

Dúhový PRIDE Bratislava je slovenským LGBT pochodom za ľudské práva LGBTI ľudí (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí) a ich rodín, za ich spoločenské a politické zrovnoprávnenie, ako aj oslavou ich hrdosti.

PRIDE je oslavou hrdosti nielen LGBTI ľudí a ich sexuálnej orientácie a rodovej identity, ale aj všetkých ľudí, ktorí si želajú žiť v demokratickej, akceptujúcej a otvorenej spoločnosti, ako aj oslavou každej formy rodiny.

Idea PRIDE vychádza z troch hlavných zásad:

  • Všetci ľudia by mali byť hrdí na svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu a akceptovať sexuálnu orientáciu a rodovú identitu druhých ľudí
  • Rozmanitosť je dar
  • Sexuálna orientácia a rodová identita sú prirodzené a nemožno ich zámerne meniť

PRIDE znamená po anglicky "HRDOSŤ" a je opakom slova „potupa“, ktorú zažívali a v niektorých krajinách dodnes zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia len z dôvodu svojej „neväčšinovej“ sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodového prejavu.

Ciele PRIDE:

  • PRIDE zviditeľňuje komunitu LGBTI ľudí ako celok
  • PRIDE zbližuje ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu
  • PRIDE podporuje zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí a ich partnerských a rodinných vzťahov

Organizátor

Dúhový PRIDE Bratislava organizujú v roku 2016 občianske združenia Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť, NoMantinels a neformálni/e aktivisti/ky.

Ak nám potrebuješ napísať, využi naše kontakty.

Bezpečnostné pokyny

Nechoď na akciu sám/sama. Dohodni sa s viacerými priateľmi a zúčastnite sa Dúhového PRIDE-u spoločne. A najmä - VYJDI VON, ukáž svoj postoj a užívaj si Dúhový PRIDE. Urobili sme všetky bezpečnostné opatrenia.

Dodržiavaj pokyny organizátorov/iek a polície. Vedia, čo robia. Vyhradený priestor konania akcie bude strážený SBS a políciou. Neodchádzaj zbytočne z tohto bezpečného územia a drž sa skupiny pri pochode. Ak musíš opustiť zabezpečený priestor, nechoď sám/sama, choď s niekým najlepšie v skupinke a zváž, či si ponecháš dúhové veci na oblečení či na tvári.

Topánky s vysokými opätkami alebo „žabky“ nos radšej inokedy. Obuj si pohodlné, najlepšie uzavreté topánky, tenisky alebo sandále.

Neprovokuj protestujúcich z druhej strany. Nevyvolávaj konflikty. Nekrič po nich, neodpovedaj na ich pokriky a vyhrážky, nehádaj sa s nimi. Je to zbytočné. Tvojim argumentom aj tak nebudú chcieť porozumieť, nič to nevyrieši, len im to dá zámienku na konflikt.

Ak by bola použitá akákoľvek pyrotechnika, nedotýkaj sa jej rukou, je horúca. Radšej ju odkopni. Hlavne nešír paniku. Organizátori vo vestách budú mať so sebou vodu. Môže sa zísť na vypláchnutie očí po zasiahnutí slzným plynom, umytie rán, popáleniny, odpadnutie a dopĺňanie pitného režimu.

Z bezpečnostných dôvodov sú zakázané nože, zbrane, sklo, tyče a fľaše.

V prípade nebezpečenstva neutekaj zbytočne ďaleko, organizátori a polícia ťa budú chrániť účinnejšie v skupine. Nikdy neoslov sám podozrivé osoby. V prípade potreby vždy kontaktujte organizátorov v reflexných vestách, SBS alebo políciu.


A najmä - vyjdi von s rodinou, ukáž svoj postoj, užívaj si Dúhový PRIDE a ver, že sa ti nič zlé v tento deň nestane :)

Podporte nás

Finančný príspevok

Dúhový PRIDE Bratislava je neziskový a dobrovoľnícky projekt. Snažíme sa pre vás vytvoriť čo najzaujímavejší program a širokú škálu kultúrnych podujatí. Naše finančné prostriedky sú však časovo i rozpočotovo obmedzené. Pevne veríme, že Dúhový PRIDE Bratislava udržíme pri funkčnom živote roky a že na ňom budeme postupne oslavovať aj posuny v slovenskej legislatíve, prvý zákon, ktorý umožní rovnakopohlavným párom uzatvárať zväzky a že každým rokom príde na Pride čoraz viac ľudí. Preto si vás dovoľujeme aj touto cestou požiadať o príspevok či inú finančnú alebo materiálnu pomoc. Ďakujeme!


Č.ú: 4007662494/7500

Cez PayPal
Prispieť nám môžeš aj cez online platobný systém PayPal. Stačí mať platobnú kartu. Ďakujeme!

Všetky finančné dary pripísané na účet OZ QLF sa riadia zásadami riadneho hospodárenia, v súlade s právnym poriadkom SR a môžu byť použité výlučne na aktivity spojené s napĺňaním cieľov a vízie OZ.

Dobrovoľnícka pomoc

Privítame nové tváre v našom tíme!

Chceš sa podieľať na príprave a realizácii tohtoročného Dúhového PRIDE Bratislava? Prilož ruku k dielu! Venuj kúsok svojho voľného času pre dúhovú vec! Staň sa súčasťou queer histórie Slovenska! Všetky talenty vítané :)

Ozvi sa na: dobrovolnictvo@duhovypride.sk

Kontakty

info@duhovypride.sk

 

Kontakt pre média

Natália Tomeková
natalia.tomekova@duhovypride.sk

Martin Macko
martin.macko@duhovypride.sk

Partneri

Hlavní partneri

Partneri