21. september - do PRIDE-u ostáva:

0 dní
0 hodín
0 minút
0 sekúnd

Dúhový PRIDE Bratislava 2014

Poď von s rodinou

Dúhový PRIDE Bratislava 2014 - Poď von s rodinou

Mottom tohtoročného Dúhového PRIDE je heslo Poď von s rodinou. V súčasnosti v spoločnosti prebiehajú diskusie o tom, ako má „správna“ rodina vyzerať a hovorí sa najmä o potrebe ochrany tradičnej rodiny zloženej z muža a ženy žijúcich v manželstve s deťmi. Pochodom chceme upozorniť na to, že v našej spoločnosti existujú aj iné formy rodín, ktoré sú založené na tradičných hodnotách, akými sú, láska, vzájomná súdržnosť a podpora. Tieto rodiny sú však menej viditeľné a majú svoje špecifické problémy, ktoré vyplývajú z predsudkov a zákonom neupravených práv a povinností. Ide napríklad o partnerstvá rovnakopohlavných párov a ich rodiny, nezosobášené páry, slobodné matky s deťmi, slobodných otcov s deťmi, rozvedené rodiny s deťmi ako aj rodiny, ktorých členmi a členkami sú transrodoví a intersexuálni ľudia. Podľa nás všetci ľudia, a to aj bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť si rodinu. Myslíme si, že štát vo svojej voľbe prostriedkov určených na ochranu rodiny a zabezpečenie rešpektovania rodinného života musí nevyhnutne zohľadniť súčasnú realitu a vývoj v modernej spoločnosti a zmeny vo vnímaní sociálnych otázok ako osobný stav a partnerské vzťahy vrátane skutočnosti, že nie je len jeden spôsob alebo jedna voľba, pokiaľ ide o vedenie vlastného rodinného alebo súkromného života. Chceme zviditeľniť, že aj LGBTI ľudia majú svoje rodiny, svoje mamy a otcov, súrodencov, svojich partnerov a partnerky a deti a povedať im, že aj ich forma rodiny je cenená.

Preto, ak máte chuť ukázať, že aj vy podporujete tradičnú hodnotu, ktorou je láska a ste hrdí na svoju rodinu, príďte von aj s rodinou a ukážte, že ide o rodiny, ktoré sa v ničom neodlišujú od tých „správnych“ a „uznávaných“ a tiež si zaslúžia ochranu a podporu.

Jarmila Lajčáková s dcérkou Johankou, Centrum pre výskum etnicity a jedna z iniciátoriek výzvy Slovensko pre všetkých

Jarmila Lajčáková s dcérkou Johankou

„Pride podporujem lebo mi záleží na tom, aby sme s mojou dcérou Johankou mohli raz žiť v modernej a slobodnej krajine. Pride je ľudsko-právnym pochodom za otvorenejšie a ľudskejšie Slovensko. Na takom sa bude žiť každému lepšie. Nielen ľuďom, ktorí sú ponižovaní kvôli svojej sexuálnej orientácii či rodovej identite, ale aj kvôli svojmu pohlaviu, farbe pokožky, zdravotnému znevýhodneniu, veku alebo náboženstvu. Nikdy nevieme v akej životnej situácií sa raz ocitneme my alebo naše deti. V slobodnej a tolerantnej krajine máme istotu, že k nám bude spoločnosť pristupovať ako k ľuďom, nie ako k nežiaducej odlišnosti.“

Jana Jablonická Zezulová s manželom Pavlom Jablonickým, Iniciatíva Inakosť, hovorkyňa iniciatívy Uzákon.me

Jana Jablonická Zezulová s manželom Pavlom Jablonickým

„My s manželom si ctíme tradície ako sú manželstvo a rodina. Ale aký obsah im dáme, považujeme za našu vec. Preto sme aj svadbu mali inú. Ak to spoločnosť skutočne myslí s hodnotami ako manželstvo a rodina vážne, potom by ich mala posilniť tým, že umožní všetkým bez rozdielu pohlavia, rodu či sexuálnej orientácie, aby mohli na nich rovnocenne participovať. Iba taká krajina sa môže nazývať dobrou a v takej krajine my dvaja chceme žiť.“

Stanislav Mulík (pochádza z Trnavy) a jeho priateľ César (pochádza z Mexika)

Stanislav Mulík a jeho priateľ César

„Od marca 2014 žijeme v Mexiku v spoločnej domácnosti, a ako väčšina mladých párov, časom by sme si radi založili rodinu a spoločne vychovávali deti. Uvedomujeme si, že každé dieťa v prvom rade potrebuje lásku a starostlivosť milujúcich rodičov. V Španielsku, ako aj v niektorých mexických štátoch, majú všetky páry bez ohľadu na pohlavie možnost uzavrieť civilný zväzok manželstva. Po dvanástich rokoch života v týchto krajinách by som bol veľmi rád, keby sme si tieto práva mohli uplatniť aj na Slovensku, a aby naše deti mohli navštevovať svojich starých rodičov bez toho, aby sa cítili „inak”. Na začiatok by možno stačilo, aby si ľudia na Slovensku uvedomili, že existujeme. Aby naši rodičia, naši kamaráti a známi, naši kolegovia a naši susedia tiež vyšli do ulíc a podporili Dúhový PRIDE. Aby pre nás nakoniec jedinou možnosťou nebolo žiť v zahraničí.“

Pomôžte nám

Dúhový PRIDE Bratislava je neziskový a dobrovoľnícky projekt. Preto si vás dovoľujeme aj touto cestou požiadať o finančný príspevok. Počíta sa každé euro. Aby dúha nevymizla!

Podporte nás

Podporujú nás

Eva Máziková Kristína Farkašová Judita Hansman Michael Szatmary Ivan Binďo Bindas

Viac podporovateľov

Naši partneri